Your Website Score is

Similar Ranking

14
QAYNARINFO.AZ
qaynarinfo.az
14
LONGDO.COM : บริการลองดู พจนานุกรม แผนที่ จราจร บัตรสมาชิก
longdo.com
14
AMAZON A TO Z LOGIN
amazon.work
14
DAILY FANTASY CRICKET, FOOTBALL & BASKETBALL LEAGUE GAMES | 11WICKETS
11wickets.com
14
LIVESTREAM | SECURE LIVE--- SOLUTION
livestream.com
14
HOME | MORGAN STANLEY
morganstanley.com
14
WPS OFFICE ---- OFFICE DOWNLOAD (WORD, SPREADSHEETS,PRESENTATION, PDF, TEMPLATES) FOR PC & MOBILE, ALTERNATIVE TO MS OFFICE
wps.com

Latest Sites

24
THIẾT KẾ - THI CÔNG NỘI THẤT - SẢN XUẤT TRỰC TIẾP | NỘI THẤT MẠNH HỆ
noithatmanhhe.vn
19
SẢN PHẨM NỘI THẤT: GIƯỜNG TẦNG, GIƯỜNG BÀN, GIƯỜNG GẤP
nhacanhothongminh.com
16
CRYPTO-MINING.BIZ - REGISTERED AT NAMECHEAP.COM
crypto-mining.biz
57
99.9% DICE - BITCOIN, DOGECOIN, LITECOIN & ETHEREUM GAMBLING
999dice.com
19
RELANDICE BOT FOR 999DICE
relandice.com
23
❶ BẢO PHONG | LẮP ĐẶT CAMERA, CAMERA WIFI GIÁ RẺ Ở HUẾ !
baophong.vn
51
ONE MORE STEP
seeking.com

Top Technologies

Nginx
Web Servers
Google Tag Manager
Tag Managers
Google Font API
Font Scripts
CloudFlare
CDN
Apache
Web Servers
Font Awesome
Font Scripts
WordPress
CMS
Twitter Bootstrap
Web Frameworks

14 olx.bg Last Updated: 9 months

Success 62% of passed verification steps
Warning 15% of total warning
Errors 23% of total errors, require fast action

Desktop

Mobile

Performance Desktop Score 84%
Best Practices Desktop Score 69%
SEO Desktop Score 91%
Progressive Web App Desktop Score 19%
Page Authority Authority 0%
Domain Authority Domain Authority 0%
Moz Rank 0.0/10
Bounce Rate Rate 0%
Charset Encoding
Great, language/character encoding is specified: UTF-8
Title Tag 24 Characters
OLX.BG - БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ
Meta Description 350 Characters
OLX.bg e сайт за безплатни обяви. Тук може да намериш интересни обяви и лесно да се свържеш с продавача. Ако искаш да купиш нещо - може да намериш атрактивни предложения на цени, по-ниски, отколкото в магазина. Ако искаш да продадеш нещо - можеш да добавиш обява бързо, лесно и безплатно (до определен лимит) и да пуснеш за продажба практически всичк
Effective URL 18 Characters
https://www.olx.bg
Excerpt Page content
OLX.bg - безплатни обяви ...
Keywords Cloud Density
наблюдавай25 всички19 услуги18 доставка14 сигурна14 продукта14 разбери13 стоката13 тест13 преглед13
Keyword Consistency Keyword density is one of the main terms in SEO
Keyword Freq Title Desc Domain H1 H2
наблюдавай 25
всички 19
услуги 18
доставка 14
сигурна 14
продукта 14
разбери 13
стоката 13
тест 13
преглед 13
Google Preview Your look like this in google search result
OLX.BG - БЕЗПЛАТНИ ОБЯВИ
https://www.olx.bg
OLX.bg e сайт за безплатни обяви. Тук може да намериш интересни обяви и лесно да се свържеш с продавача. Ако искаш да купиш нещо - може да намериш атр
Robots.txt File Detected
Sitemap.xml File Detected
Page Size Code & Text Ratio
Document Size: ~318.13 KB
Code Size: ~117.57 KB
Text Size: ~200.56 KB Ratio: 63.04%

Estimation Traffic and Earnings

Only Registered Users

Sign up for see all features and reviews about this site

Login

Desktop

Desktop Screenshot
Estimated Input Latency 20 ms
Estimated Input Latency is an estimate of how long your app takes to respond to user input, in milliseconds, during the busiest 5s window of page load. If your latency is higher than 50 ms, users may perceive your app as laggy
Remove unused CSS Potential savings of 92 KB
Remove dead rules from stylesheets and defer the loading of CSS not used for above-the-fold content to reduce unnecessary bytes consumed by network activity
Serve images in next-gen formats Potential savings of 52 KB
Image formats like JPEG 2000, JPEG XR, and WebP often provide better compression than PNG or JPEG, which means faster downloads and less data consumption
User Timing marks and measures 1 user timing
Consider instrumenting your app with the User Timing API to measure your app's real-world performance during key user experiences
Server response times are low (TTFB) Root document took 280 ms
Time To First Byte identifies the time at which your server sends a response
Eliminate render-blocking resources Potential savings of 120 ms
Resources are blocking the first paint of your page. Consider delivering critical JS/CSS inline and deferring all non-critical JS/styles
Efficiently encode images Potential savings of 13 KB
Optimized images load faster and consume less cellular data
Minimize third-party usage Third-party code blocked the main thread for 80 ms
Third-party code can significantly impact load performance. Limit the number of redundant third-party providers and try to load third-party code after your page has primarily finished loading
Total Blocking Time 90 ms
Sum of all time periods between FCP and Time to Interactive, when task length exceeded 50ms, expressed in milliseconds.
JavaScript execution time 1.1 s
Consider reducing the time spent parsing, compiling, and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this
Server Backend Latencies 0 ms
Server latencies can impact web performance. If the server latency of an origin is high, it's an indication the server is overloaded or has poor backend performance
Defer offscreen images Potential savings of 112 KB
Consider lazy-loading offscreen and hidden images after all critical resources have finished loading to lower time to interactive
Speed Index 1.9 s
Speed Index shows how quickly the contents of a page are visibly populated
First CPU Idle 2.3 s
First CPU Idle marks the first time at which the page's main thread is quiet enough to handle input. [Learn more](https://web.dev/first-cpu-idle).
Avoids enormous network payloads Total size was 1,938 KB
Large network payloads cost users real money and are highly correlated with long load times
Minimize main-thread work 2.3 s
Consider reducing the time spent parsing, compiling and executing JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this
First Contentful Paint 0.8 s
First Contentful Paint marks the time at which the first text or image is painted
Includes front-end JavaScript libraries with known security vulnerabilities 2 vulnerabilities detected
Some third-party scripts may contain known security vulnerabilities that are easily identified and exploited by attackers
Avoid chaining critical requests 13 chains found
The Critical Request Chains below show you what resources are loaded with a high priority. Consider reducing the length of chains, reducing the download size of resources, or deferring the download of unnecessary resources to improve page load
Avoid an excessive DOM size 1,713 elements
A large DOM will increase memory usage, cause longer [style calculations](https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/rendering/reduce-the-scope-and-complexity-of-style-calculations), and produce costly [layout reflows](https://developers.google.com/speed/articles/reflow)
Minify JavaScript Potential savings of 3 KB
Minifying JavaScript files can reduce payload sizes and script parse time
First Meaningful Paint 1.1 s
First Meaningful Paint measures when the primary content of a page is visible
Keep request counts low and transfer sizes small 146 requests • 1,938 KB
To set budgets for the quantity and size of page resources, add a budget.json file
Serve static assets with an efficient cache policy 21 resources found
A long cache lifetime can speed up repeat visits to your page
Max Potential First Input Delay 150 ms
The maximum potential First Input Delay that your users could experience is the duration, in milliseconds, of the longest task
Time to Interactive 2.5 s
Time to interactive is the amount of time it takes for the page to become fully interactive
Network Round Trip Times 0 ms
Network round trip times (RTT) have a large impact on performance. If the RTT to an origin is high, it's an indication that servers closer to the user could improve performance
Page load is not fast enough on mobile networks Interactive on simulated mobile network at 16.9 s
A fast page load over a cellular network ensures a good mobile user experience

Mobile

Mobile Screenshot

Speed And Optimization Tips

Only Registered Users

Sign up for see all features and reviews about this site

Login

Alexa Rank

0

Local Rank: / Users: / PageViews:

Global Rank

Information Server

Response Header HTTP headers carry information about the client browser, the requested page and the server
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Security-Policy: default-src * 'unsafe-eval' 'unsafe-inline' data:; frame-ancestors 'self' app.optimizely.com apps.facebook.com fonts.googleapis.com
X-Xss-Protection: 1
X-Content-Type-Options: nosniff
Referrer-Policy: unsafe-url
Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains
X-Request-Received: t=1577185205617787
X-Request-Processing-Time: D=47320
Content-Length: 0
Expires: Tue, 24 Dec 2019 11:00:05 GMT
Cache-Control: max-age=0, no-cache, no-store
Pragma: no-cache
Date: Tue, 24 Dec 2019 11:00:05 GMT
Connection: keep-alive
Set-Cookie: PHPSESSID=qhunfl82l9bgiv5oij1vssrupa; expires=Tue, 24-Dec-2019 12:00:05 GMT; Max-Age=3600; path=/; domain=.olx.bg; secure; HttpOnly
Set-Cookie: mobile_default=desktop; path=/; domain=.olx.bg; secure
Set-Cookie: dfp_segment_test=87; expires=Wed, 23-Dec-2020 11:00:05 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=.olx.bg
Set-Cookie: dfp_segment_test_v3=88; expires=Wed, 23-Dec-2020 11:00:05 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=.olx.bg
Set-Cookie: dfp_segment_test_v4=82; expires=Wed, 23-Dec-2020 11:00:05 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=.olx.bg
Set-Cookie: dfp_segment_test_oa=25; expires=Wed, 23-Dec-2020 11:00:05 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=.olx.bg
Set-Cookie: lister_lifecycle=1577185205; expires=Wed, 23-Dec-2020 11:00:05 GMT; Max-Age=31536000; path=/; domain=.olx.bg
Server: OLXcdn
X-T: True
Set-Cookie: bm_sz=673971C00B9FDA4E8805CE82E77F9254~YAAQX4PXF/7xoS5vAQAA3l2QNwamZzv7InZpBnvRG1XWnWQxrVyoodfrLJyiVDUKmcCqeV3hoRFm9PDvLZCdaA+U9IldXSYsd1QsIo6bYb0J1YZvisJhsnn9HMdV6dy2xC0I9F3BEm1GIkLOnYdiRuQVD2Ot5Y27ihyqiPo72eFaA1H22xKMbhZZc8s=; Domain=.olx.bg; Path=/; Expires=Tue, 24 Dec 2019 15:00:05 GMT; Max-Age=14400; HttpOnly
Set-Cookie: _abck=44C1285CDC29BD8B8A08502B92BDAA7C~-1~YAAQX4PXF//xoS5vAQAA3l2QNwOBmKnqRkj9E7ofCCtkCciwNGoquSyo3s+xF4Lq1ST5M1sq5CeoBTIPI+zou6eHxeHh0SmgYQHYk3qodpyzNnCt9PvfKsHO25CiqtkD+sHBMO796USBLM65BVeuvFmhx2J/IYgbZg8gYH6F33ME0EeRYehB54mbyNcJGKIzJaDI6PpDqkIVfbP69cLfQSERbQPupDLMEE50DvQbrdyX3lOI8Ea08N2oy3KKzxXdpMsosJ+uzZDczHT0u6qixQ2wrSLp6vzA2cohiWNP61ekTpT/OUg=~-1~-1~-1; Domain=.olx.bg; Path=/; Expires=Wed, 23 Dec 2020 11:00:05 GMT; Max-Age=31536000; Secure
DNS Records DNS Resource Records associated with a hostname
View DNS Records

Comments

Add extension to Chrome